Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Truyện ngắn ngắn 13

Thằng bé bắt được một con chim. Nó kiếm một cái lồng thật đẹp rồi nhốt chú chim trong đó, mỗi ngày đều bắt sâu cho chim ăn. Mấy bữa sau, có một con chim cứ bay vòng vòng quanh cái chuồng, kêu những tiếng chíu chít như gọi bạn. Con chim trong lồng cũng bay tán loạn líu ríu kêu như muốn thoát ra theo tiếng gọi. Thằng bé thấy thế ném đá đuổi con chim kia đi. Được mấy ngày thì con chim kia không còn tới nữa. Chỉ có con chim trong lồng trở nên ủ rũ, không thiết gì ăn uống. Một sáng, thằng bé ra xem thì đã thấy con chim nằm bất động.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét