Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Lòng tin

Lòng tin là một thứ vô cùng xa xỉ, nó không dễ đến và rất mau đi. Khi nó đến thì vô cùng bền vững và khi nó đã đi thì không gì có thể gây dựng lại. Thế nhưng con người chúng ta lại luôn coi thường nó, trà đạp nó. Chỉ đến khi mất đi rồi chúng ta mới hiểu ra nó quý giá nhường nào. Có những người sẵn sàng đánh đổi rất nhiều thứ giá trị hòng mua về chút niềm tin. Nhưng cũng như tình yêu, chúng ta chỉ có thể mua được thân xác con người chứ không thể mua được trái tim người. Bỏ tiền ra mua lòng tin, chúng ta sẽ chỉ nhận về sự giả tạo mà thôi. Lòng tin phải được xây dựng bằng sự chân thành từ cả hai phía để đảm bảo rằng nó bền vững và đáng trân trọng. Có những con người đã sẵn sàng bán rẻ bản thân để trà đạp lên người khác. Nhưng có lẽ, họ cũng chẳng sung sướng gì đâu nhỉ?