Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Truyện ngắn ngắn 9

Hai bên bờ sông đều có người ở mà không có một câu cầu bắc qua, ngày ngày phải đi đò sang. Trưởng thôn của 2 bờ quyết định tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về vệc xây cầu. Mọi người thông qua rất nhanh vì cả hai bên đều mong muốn có một cây cầu để đi lại dễ dàng. Chi phí chia đôi, nhân lực chia đôi. Mọi người đang vui mừng với viễn cảnh một cây cầu mới thì chợt một người hỏi: Vậy cây cầu sẽ là của ai? Ừ nhỉ, của ai? Thế là họ ngồi bàn cãi xem ai mới là chủ nhân của cây cầu. Cuối cùng chẳng ai chịu ai và mọi người đi về nhà nấy. Chẳng có cây cầu nào được xây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét